L’Associació de professionals de la Dinamització Social Digital neix amb l’objectiu de dignificar la figura del dinamitzador digital, tot treballant els seus objectius:

  • promoure el discurs i reflexió sobre la capacitació competencial de la societat per a un ús racional, crític i social de les TIC,
  • promoure l’apoderament de la ciutadania mitjançant les oportunitats que ofereix la tecnologia
  • treballar per al reconeixement de la figura professional de la dinamització social digital.

Ens hem constituït com a associació sense ànim de lucre. La junta actual és:

  • Presidència: David Picó
  • Viceprecidència: Mila Serrano
  • Secretariat: Josep Oliveras
  • Tresoreria: David Berenguer
  • Vocalies: Nuria Alonso, Antonio Collado, Jose Navarro

Pots consultar els nostres estatuts.

Estatuts de l'associació (Octubre 2017)